ОГЛАС

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачка Паланка.

Оглас

ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала.

Јавни позив

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење о поднетом захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман инертног и неопасног отпада оператера ''Есо трон''.

Обавештење

ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини.

Јавни позив
Образац захтева стоцарство
Образац захтева инфраструктура

Решење о именовању

Решење о именовању директора Јавног информативног предузећа "Радио и телевизија Бачка Паланка" Бачка Паланка.

Решење

Представљен почетак пројекта Exchange4

Представљен почетак пројекта Exchange4

Јавности представљен почетак и имплементација пројекта“ПОПИС И РЕГИСТРАЦИЈА ЈАВНЕ ИМОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРЕНОСА У ВЛАСНИШТВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЧКА...

Опширније...

Основне информације о пројекту Exchange 4

Основне информације о пројекту Exchange 4

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ “ПОПИС И РЕГИСТРАЦИЈА ЈАВНЕ ИМОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ПРЕНОСА У ВЛАСНИШТВО ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА“

Опширније...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Годишњег програма заштите, ...

ЈАВНИ ПОЗИВ

Носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава и земљорадничким задругама са територије Општине Бачка Паланка за осигурање пољопривредне производње.

Позив

ЈАВНИ ПОЗИВ

Носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава и земљорадничким задругама са територије Општине Бачка Паланка за субвенционисање дела каматне стопе.

Позив

<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>
Страна 1 од 24

Претражи сајт

Општински пројекат

Банер

Стратегија развоја

Банер

Црвени крст

Озвучење сајта

Банер
Озвучавање овог сајта реализовано је у сарадњи са предузећем Alfa Num www.alfanum.co.rs. Средства су обезбеђена од стране Регистра националног Интернет домена

Регионална Развојна Агенција Бачка

Банер

Информатор

Банер

Презентација

Банер

Републички завод за статистику

Банер

Попис Пољопривреде

Банер

Конкурси

Jавнa набавкa мале вредности за набавку услуга осигурања спортиста чланова Спортског савеза на територији Општине Бачка Паланка

Позив (.pdf)

Конкурсна документација (.pdf)


 
Тендери, Jавнe набавкe

Набавка добара - набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања Рома,у циљу унапређења њиховог положаја, у оквиру реализације Локалног акционог плана за Роме у општини Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка услуга - услуге третмана сузбијања амброзије на пољопривредном земљишту - кошење, утовар и изношење амброзије на територији Општине Бачка Паланка за 2014.годину.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка услуга - услугe одржавања отресишта и туцаничких путева на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка услуга - ветеринарске услуге збрињавања паса луталица ухваћених на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавкa услуга - осигурање спортиста.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Конкурсна документација-прва измена(.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара - канцеларијски материјал.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору 1.(.pdf)
Обавештење о закљученом уговору 2.(.pdf)


Набавка добара - набавка грађевинског материјала намењеног за побољшање услова становања породицама избеглица, у процесу интеграције, на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Конкурсна документација-измене (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору(.pdf)


Набавка добара – хигијенски производи за период од годину дана од дана закључења уговора за потребе Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара – противградних ракета за потребе функционисања противградних станица на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка услуге - картирање пољопривредног земљишта под амброзијом, теренска истраживања, мониторинг и надзор над извођењем радова на територији Општине Бачка Паланка за 2014. годину.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка услуге - набавка услуге третмана сузбијања амброзије на пољопривредном земљишту - кошење, утовар и изношење амброзије на територији Општине Бачка Паланка за 2014. годину.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка добара – пиће за репрезентацију за период од годину дана од дана закључења уговора за потребе Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка услуге – услуге штампања „Службеног листа Општине Бачка Паланка“, за период од годину дана од дана закључења уговора.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара – једно теренско возило за потребе Општине Бачка Паланка са уграђеним плинским уређајем.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добра – канте за одлагање отпада - куповина , транспорт и монтажа на локацијама које одреди Наручилац, на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка адвокатских услуга.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка услуга - осигурање спортиста, чланова Спортског савеза на територији Општине Бачка Паланка, за период од годину дана од дана закључења уговора.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка добара – горива за службена возила Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка радова – на уређењу постојећих атарских путева на територији Општине Бачка Паланка и то: у насељеним местима – сеоским Месним заједницама Општине Бачка Паланка и на територији самог града Бачке Паланке.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Додатне информације и појашњења(.pdf)
Конкурсна документација - Измене (.pdf)


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пријава(.pdf)
Конкурсна документација - Измене  други пут(.pdf)
Додатне информације и појашњења(pdf)
Конкурсна документација - Измене трећи пут(.pdf)
Додатне информације 3 - Портал(.pdf)
Додатне информације 4 - Портал(.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка услуга - поправке и санације на јавној расвети и електричним инсталацијама.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка услуга поправке и одржавања службених возила општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка услуга пољочуварске службе за подручје катастарских општина Општине Бачка Паланка за период од годину дана, рачунајући од дана закључења уговора.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара - набавка грађевинског материјала намењеног за побољшање услова становања породицама избеглица, у процесу интеграције, на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка ветеринарских услуга збрињавања паса луталица ухваћених на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка добара - набавка садница и зеленила за озелењавање зелених површина.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара - набавка електричне енергије.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Уређење постојећих атарских путева на територији к.о. Општине Бачка Паланка и то: у насељеним местима – сеоским Месним заједницама Општине Бачка Паланка и на територији самог града Бачке Паланке.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Јавна набавка добара - градјевинског материјала намењеног за побољсање услова становања породицама избеглица, у процесу интеграције , на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара - набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања Рома,у циљу унапређења њиховог положаја, у оквиру реализације Локалног акционог плана за Роме у општини Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добара-набавка грађевинског материјала намењеног за побољшање услова становања породицама избеглица, у процесу интеграције , на територији општине бачка паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Набавка добра – набавка и постављање бројача саобраћаја индуктивне технологије, у циљу успостављања система непрекидног аутоматског бројања саобраћаја на саобраћајницама и општинским путевима.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Конкурсна документација - 2. део (.pdf)
Обавештење о продужењу рока (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Obaveštenje ( .pdf)

Набавка радова – додатни радовина санацији објекта „Бамби“ на Синају, у Бачкој Паланци-II фаза.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)


Набавка добара-једно путничко возило.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавнa набавкa мале вредности, за набавку радова на уређењу путне мреже у к.о. Деспотово, укидање старих и отварање нових путева.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Jавнa набавкa услуга одржаванја 109 отресишта и 33 туцаничка пута - кошење, крчење, утовар и изношење коровске вегетације, пибља, жбунасте и дрвенасте вегетације на територији Општине Бачка Паланка,

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору(.pdf)


Jавнa набавкa мале вредности за набавку услуга осигурања спортиста чланова Спортског савеза на територији Општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка добара горива – безоловни моторни бензин 95 октана и течни нафтни гас за потребе службених возила општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Jавнa набавкa мале вредности, за набавку услуга штампање „Службеног листа Општине Бачка Паланка“ за период од годину дана.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка добара мале вредности, хигијенски производи.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка добара мале вредности, за потребе репрезентације.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка мале вредности услуге, картирањa пољопривредног земљишта под амброзијом, теренска истраживања, мониторинг и надзор над извођењем радова на територији општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка мале вредности услуге, третмана сузбијања амброзије на пољопривредном земљишту, кошење, утовар и изношење амброзије на територији општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка добара канцеларијски материјал за потребе општине Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 1 (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 2 (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору ПАРТИЈА 3 (.pdf)


Јавна набавка мале вредности за набавку услуга - картирање терена под амброзијом, теренска истразивања, мониторинг и наџор над извођењем радова на територији  општине  Бачка Паланка за 2013. годину.

Позив (.pdf)
Конкурсна докумнентација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка мале вредности услуге, третмана сузбијања амброзије - кошење, утовар и изношење амброзије на територији општине Бачка Паланка за 2013. годину.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка услуга осигурања лица и имовине за потребе Општине Бачка Паланка и буџетске кориснике за период од годину дана од дана закључења уговора разврстан по партијама и то:

Партија 1 - осигурање лица
Партија 2 - осигурање имовине

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 (.pdf)
Обавештење о закљученом уговору Партија 2 (.pdf)


Јавна набавка добара - противградних ракета за потребе противградних станица на територији  општине  Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)


Јавна набавка добара - грађевинског материјала за побољшање услова становања Рома, у циљу унапређења њиховог положаја у оквиру раелизације локалног акционог плана за Роме у општини  Бачка Паланка.

Позив (.pdf)
Конкурсна документација (.pdf)

Обавештење о закљученом уговору (.pdf)

<p><span style="font-size: small; line-height: 1.3em;"><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.727272033691406px; line-height: normal;"> </span></span>Набавка услуга - ветеринарске услуге збрињавања паса луталица ухваћених на територији Општине Бачка Паланка.</p>
<p><span style="font-size: small; line-height: 1.3em;"> <a href="/pdf/novosti/tenderi/poziv-veterinarske-usluge.pdf" target="_blank" style="font-size: 13px; text-align: justify; text-indent: 24px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;">Позив (.pdf)</a></span><span style="font-size: small; line-height: 1.3em;"> <a href="/pdf/novosti/tenderi/konkurs-veterinarske-usluge.pdf" target="_blank" style="font-size: 13px; text-align: justify; text-indent: 24px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><br />Конкурсна документација (.pdf)<span style="font-size: small; line-height: 1.3em;"> </span></a></span><span style="font-size: small; line-height: 1.3em;"><a href="/pdf/novosti/tenderi/konkurs-osiguranje_sportista-izmena.pdf" target="_blank" style="font-size: 13px; text-align: justify; text-indent: 24px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px;"><span style="font-size: small; line-height: 1.3em;"> </span></a></span><br /><span style="font-size: small; line-height: 1.3em;"><span style="font-size: small; line-height: 1.3em;"><span style="font-size: small; line-height: 1.3em;"> </span></span></span></p>
<hr />

 
Попис Пољопривреде 2012.

Коначна листа кандидата за претест (.pdf) 27. август 2012.

Пунктови за предају документације за општинске инструкторе (.pdf) 07. август 2012.

Прелиминарни списак кандидата за елиминациони претест за обуку за општинске инструкторе (.pdf) 06. август 2012.

Пунктови за пријаву пописивача за општину Бачка Паланка (.pdf) 03. август 2012.

Јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче (.pdf) 01. август 2012.

Списак накнадно позваних кандидата за општинске инструкторе са којима ће се обавити интервју (.pdf) 25. јул 2012.


 

Информатор

Банер

Стипендије