Dana 24.septembra 2014.godine u prostorijama Opštine Bačka Palanka svečano je otvorena Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Opštine Bačka Palanka. Kancelariju su, presecanjem vrpce, svečano otvorili pokrajinski sekretar g.Branislav Bugarski i predsednik Opštine Bačka Palanka g.Aleksandar Đedovac. Otvaranju su prisustvovali: predsednik SO Bačka Palanka g. Mita Lačanski, zamenik predsednika Opštine Bačka Palanka g. Bojan Radman, šef Kancelarije Feketeova Ana i direktor Regionalne razvojne agencije Bačka iz Novog Sada g. Srđan Vezmar.

Svečano otvaranje Kancelarije je aktivnost kojom je obeležen završetak uspešne implementacije projekta „Osavremenjavanje rada Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka za efikasnije pružanje podrške razvoju privrede i poboLjšanje ukupnog kvaliteta života svih građana lokalne zajednice“. CiLj ovog projekta je unapređenje rada i modernizacija lokalne samouprave a odnosi se na formiranje i opremanje Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i jačanje kapaciteta zaposlenih u Kancelariji.

Ovaj projekat je izrađen i realizovan u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka iz Novog Sada a sredstva za realizaciju su obezbeđena na javnom konkursu, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Vlade AP Vojvodine.

 Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) je operativna služba u funkciji razvoja privrede i preduzetništva na teritoriji opštine Bačka Palanka a sistematizovana je u okviru OdeLjenja za privredu lokalne samouprave. Ona u svom radu ima nekoliko kLjučnih segmenata, koji imaju za ciLj unapređenje socio-ekonomskog razvoja lokalne zajednice.

 Aktivnosti koje sprovodi KLER u okviru svojih nadležnosti su: ostvarivanje saradnje sa organizacionim jedinicama opštinske uprave, nadležnim ustanovama i institucijama na opštinskom, regionalnom i republičkom nivou odgovornim za lokalni ekonomski razvoj (LER); priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za LER; priprema predloga projekata i praćenje javnih poziva, konkursa kako domaćih donatora tako i predpristupnih fondova EU; podrška procesu strateškog planiranja; direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici; održavanje postojećih, privlačenje novih i širenje lokalnih poslovnih aktivnosti; priprema i promocija investicionih potencijala opštine; stvaranje i održavanje relevantne baze podataka od značaja za ekonomski razvoj i dr.

 Pozivamo sve zainteresovane da nas posete u kancelariji broj 14 zgrade Opštine i da prate naše aktivnosti na novoj internet prezentaciji Opštine Bačka Palanka.

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više