r.br podnosioc zahteva adresa prebivališta mesto prebivališta mesto izvođenja radova adresa namena objekta parcela br. dokument
1 Novakov Aleksandra Bačka 5 Bačka Palanka Bačka Palanka Heroja Pinkija 4 stanovanje 33524 k.o. Bačka Palanka - Grad IV-05-351-46-2015
1

D.o.o. "Banija Pal"

Дрварска2

Temerin

Pivnice

Vašarište br.7

investiciono
održavanje pomoćnih objekata

1000 к.о. Pivnice IV-05-351-61/2015
01.04.2015.
2

D.o.o. "AL Ravafed"

Novi Beograd,
Bulevar Mihajla Pupina, PC.Ušće 6

Novi Beograd

Nova Gajdobra

Gajdobranski put

investiciono
održavanje poslovnih
objekata

74 к.о. Nova Gajdobra IV-05-351-66/2015
od 06.04.2015
3

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16 Bačka Palanka Bačka Palanka

Kralјa Petra

 I 23
poslovni objekat 3109 к.о. Bačka Palanka - grad IV-05-351-85/2015 od 16.04.2015.
4

Borislav Brocić

Dositejeva 77 Bačka Palanka Bačka Palanka Dositejeva 77 stambeni objekat 3970 к.о. Bačka Palanka - grad IV-05-351-153/2015 od 29.05.2015.
5 Rađenović Slobodan Stevana Hatale 1 Bačka Palanka Bačka Palanka Stevana Hatale 1 stambeni objekat 5071/29 к.о. Bačka Palanka- grad IV-05-351-165/2015 od 08.06.2015.
6 Dom zdravlјa
 "Dr. Mladen Stojanović"
Kralјa Petra I 26 a Bačka Palanka Bačka Palanka
Kralјa Petra I 23 a
objekat
Doma zdravlјa
3254 к.о. Bačka Palanka IV-05-351-166/2015 od 08.06.2015.
7 Torlaković Miladin Gundulićeva 110 Bačka Palanka Bačka Palanka Gundulićeva 110 stambeni objekat 1389 к.о. Bačka Palanka - grad IV-05-351-163/2015 od 08.06.2015.
8 Medić Marija Vojvode Ž. Mišića 39 Bačka Palanka Bačka Palanka Ive Lole Ribara 81 stambeno poslovni
objekat
5081/1 к.о. Bačka Palanka - grad IV-05-351-254/2015 od 27.07.2015.
9 Centar za socijalni rad Jugoslovenske armije 23 Bačka Palanka Bačka Palanka Jugoslovenske armije 23 poslovni
objekat
3193
к.о.
Bačka Palanka - grad

IV-05-351-273/

2015

od 17.08.2015.

10 Wuerthner Salaji Claudija i
Wurthner Thorsten
4. jula 18 Bačka Palanka Bačka Palanka 4. jula 18 stambeni objekat 10530/30
к.о.
Bačka Palanka - grad

IV-05-351-280/

2015

od 19.08.2015.

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više