rd.br

podnosioc zahteva

adresa prebival.

mesto prebivališta

mesto izvođenja radova

adresa

namena objekta

parcela br.

dokument

1

Jandrić Mirko

Mladen Stojanović 56

Obrovac

Bačka Palanka Kralјa Petra Prvog 28

poslovni prostor

3263 k.o. Bačka Palanka-grad

IV-05-351-67/2015
08.04.2015.
2

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palankaа Bačka Palanka

od Svetozara Miletića
do Zmaj Jovine

rekonstrukcija dela
vodovodne mreže

7303 k.o. Bačka Palanka-grad

IV-05-351-100/2015
od 27.04.2015
3

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Pivnice

deo.ul. Vašarište i
ul.Praška

rekonstrukcija dela
vodovodne mreže

2742 i  1009 k.o. Pivnice

IV-05-351-101/2015
od 28.04.2015.
4

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Silbaš

deo ul.Kralјa Petra i
Nikola Tesla

 

rekonstrukcija dela
vodovodne mreže

799,791/3,1469/2,1471,579,748,
1472/1,
1132 k.o. Silbaš

IV-05-351-102/2015
od 28.04.2015.
5

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Vizić

deo ul. Glavna i Peke Dapčevića

rekonstrukcija dela
vodovodne mreže

1579 к.о. Vizić IV-05-351-104/2015
od 28.04.2015.
6 "TDM Voće" 20.
oktobar 63
Bačka Palanka Bačka Palanka Velјka Vlahovića zgrada za smeštaj
polјorivrednih proizvoda
2738/9
 k.o. Bačka Palanka - grad
IV-05-351-204/2015 od 22.06.2015.
7 Agić Goran Dositejeva 41 Bačka Palanka Bačka Palanka Dositejeva 41 prizemni stambeni objekat 3937
k.o. Bačka Palanka - grad
IV-05-351-158/2015 od 18.06.2015.
8 Danilović Milena Zmaj Jovina 40 Bačka Palanka Bačka Palanka Kralјa Petra I 47 stambeno poslovni prostor 33520
k.o. Bačka Palanka - grad
IV-05-351-191/2015 od 28.07.2015.
9 Opština Bačka Palanka Kralјa Petra Prvog 16 Bačka Palanka Bačka Palanka Skojevska saobraćajna infrastruktura 10553/1,10548/1
k.o. Bačka Palanka - grad
IV-05-351-297 od 26.08.2015.
10 Opština Bačka Palankaа Kralјa Petra Prvog 16 Bačka Palanka Bačka Palanka

Marka Oreškovića
(od ul. Kumanovske do ul. Partizanske)

saobraćajna infrastruktura 10478/29
k.o. Bačka Palanka - grad
IV-05-351-296 od 26.08.2015.
11 Opština Bačka Palanka Kralјa Petra Prvog 16 Bačka Palanka Bačka Palanka

Krajiških brigada

saobraćajna infrastruktura 2069,2610/ 3,2625,2854/8
k.o. Bačka Palanka - grad
IV-05-351-299 od 27.08.2015.
12 Opština Bačka Palanka Kralјa Petra Prvog 16 Bačka Palanka Bačka Palanka Somborska саобраћајна инфраструктура 10555/1,10556/1,2652/38,2652/37 k.o. Bačka Palanka - grad IV-05-351-298 od 28.08.2015.
13 Opština Bačka Palanka КKralјa Petra Prvog 16 Bačka Palanka Bačka Palanka

Ive Lole Ribara
(od ul.Braće Ribnikar do ul. Proleterska)

saobraćajna infrastruktura 7306
k.o. Bačka Palanka - grad
IV-05-351-300 od 01.09.2015.
14 Opština Bačka Palanka Kralјa Petra Prvog 166 Bačka Palanka Mladenovo

Deonica
lokalnog puta L-2

saobraćajna infrastruktura 4545
к.о. Mladenovo
IV-05-351-301 od 01.09.2015.

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više