Rbr

Podnosilac zahteva

Adresa prebival.

Mesto prebival.

Lokacija

Broj parcele

namena

sprat.

dokument

1

Bojan Radman

Sime Šolaje 88

Obrovac

Obrovac

2964 k.o. Obrovac

stanovanje

P + Pk

IV-5-353-17 /2015

2

Rajak Goran

Zmaj Jovina br.87

Bačka Palanka

Bačka Palanka
Zmaj Jovina 87

1013 k.o. Bačka Palanka

porodično stambeni objekat

P+Pk

IV-05-353-18 /2015
16.04.2015.

3

Ciganjik Vladimir
i Vierka

Maršala Tita br .40

Pivnice

Pivnice
Maršala Tita 40

1473 k.o. Pivnice

porodično stambeni
objekat

P

IV-05-353-21 /2015
24.04.2015.

4

Jovičić Mira

Sarajevska br.19

Bačka Palanka

Bačka Palanka
Ive Lole Ribara 24

5522/1,5522/2, 5523/1, k.o.
Bačka Palanka -grad

porodično stambeno poslovni
objekat i pomoćni objekat

P+1i P

IV-05-353-22 /2015
od 08.05.2015.

5

Milovanović Stanislava

Vuka Karadžića 2

Parage

Parage
ul.Vuka Karadžića 1

kat.parc.198 k.o. Parage

porodično stambeni objekat

P

IV-05-353-29 /2015 od 10.06.2015.

6

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka
raskrsnice ul. Cara Lazara, Branka Bajića,Trg Bratstva i jedinstva, Šumska

kat.parc.br.7300/, 7293/1,3052,
i 7354
k.o. Bačka Palanka - grad

kružna raskrsnica

 

IV-05-353-24 /2015 od 12.06.2015.

7

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Jugoslovenske armije 18
 (objekat dečijeg vrtića)

kat.parc.br.5462
k.o. Bačka Palanka - grad

protivpož. stepenice

Po + 2

IV-05-353-36 /2015 od 17.06.2015.

8

Želјko Gombović

Svetozara Miletića 97

Despotovo

Bačka Palanka
ul.20 oktobar bb

kat.parc.br.6052/2
k.o. Bačka Palanka - grad

porodično stambeni objekat i pomoćni objekat

P

IV-05-353-32 /2015 od 18.06.2015.

9

Radovan Popović

Sutjeska 6

Neštin

Neštin
Karađorđeva bb

4263/3 k.o. Neštin

polјoprivr. zgrade

P

IV-05-353-33 /2015 od 03.06.2015.

10

Božidar Kovačević

Hercegovačka 6

Gajdobra

Gajdobra
Radnička bb

1293/5 k.o. Gajdobra

stambena zgrada

P

IV-05-353-52 /2015 od 18.08.2015.

11

Vasa Trešnjak

Šafarikova 48

Bačka Palanka

Bačka Palanka
Šafarikova 48

5060
 k.o. Bačka Palanka-grad

zgrada za trgovinu

P+1

IV-05-353-62 /2015 od 10.09.2015.

12

DOO"Delta agrar"

Milentija Popovića 7b

Beograd

Bačka Palanka
potes Stublina

20/4
k.o. Bačka Palanka-grad

hladnjača

P

IV-05-353-61 /2015 od 11.09.2015.

13

Radulović Jelena i Stanoje

Milana Atlagića 7

Čelarevo

Čelarevo
ul.Milana Atlagića 7

840 k.o.Čelarevo

stambeni objekat

P

IV-05-353-65 /2015 od 05.10.2015.

14

Živko Jovin

Svetozara Markovića 79

Obrovac

Obrovac
ul.Svetozara Markovića 79

1343 k.o.Obrovac

stambeni objekat

P

IV-05-353-69 /2015 od 15.10.2015.

15

Mladen Vesin

Karađorđeva 7

Parage

Parage
Karađorđeva 7

340 k.o. Parage

stambeni objekat

P

IV-05-353-71 /2015
od 28.10.2015.

16

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

u okviru  Sportsko rekreativnog centra "Tikvara"
k.o.Bačka Palanka -grad

Regatna staza sa pratećim objektima, saobraćajnice i parterno uređenje pešačko biciklistički most

 

IV-05-353-54 /2015
od 29.10.2015.

17

Mirjana Jeftić i Smilјana Pilipović

Gundulićeva 154

Bačka Palanka

Bačka Palanka
Gundulićeva 154

947 k.o.
Bačka Palanka-grad

stambeni objekat

P+Pk

IV-05-353-74 /2015
od 05.11.2015.

18

DOO"Al rawafed Srbija",
 Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće, Beograd


 Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće, Beograd

Beograd

Nova Gajdobra
Školska bb

74 k.o. Nova Gajdobra

kompleks silos za žitarice sa pratećim objektima

 

IV-05-353-73 /2015
od 16.11.2015.

19

Bjelјac Radovan

Cara Lazara 59/11

Bačka Palanka

Bačka Palanka
Svetozara Miletića bb

3644
k.o.Bačka Palanka-grad

stambeni objekat

P

IV-05-353-78 /2015
od 19.11.2015.

20

DOO"Al rawafed Srbija",
 Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće, Beograd


 Bulevar Mihajla Pupina 6, PC Ušće, Beograd

Beograd

Nova Gajdobra
Školska bb

74 k.o. Nova Gajdobra

rezervoari za
 nafru i gas

 

IV-05-353-75 /2015
od 20.11.2015.

21

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

 u okviru
 Sportsko rekreativnog centra
 "Tikvara"
k.o.Bačka Palanka-grad

zasebne zgrade,
 javni toaleti,
 pešačke staze,
 lokalni tel.kom.
 vodovi
 i lokalni elekt.vodovi

 

IV-05-353-59 /2015
od 24.11.2015.

22

NIS
Naftna industrija Srbije a.d.

Narodnog fronta 12

Novi Sad

Bačka Palanka

2467/1,2468, 2469,7293/1,
 k.o.Bačka Palanka-grad

stanica za snabdevanje gorivom

P

IV-05-353-70 /2015 od 14.01.2016.

23

DOO"Browell"

Novosadski put bb

Bačka Palanka

Novosadski put bb Bačka Palanka

4292/38
k.o.Bačka Palanka-grad

proizvodna hala

P+0

IV-05-353-7 /2016 od 01.03.2016.

24

Doo "Radun inženjering"

 

Bačka Palanka

Novosadski put 9, Bačka Palanka

4270/4
 k.o.Bačka Palanka-grad

hladnjača

P + galer.

IV-05-353-2 /2016 od 03.02.2016.

25

DOO"Dmd Sistem"

 

Čelarevo

Bačka Palanka

576/3,
k.o.Čelarevo

kompleks za skladištenje i pretovar žitarica

 

IV-05-353-18 /2016 od 04.04.2016.

26

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Despotovo

271/5 795/19, k.o.Despotovo

spolјna kanalizaciona mreža

 

IV-05-353-16 /2016 od 04.04.2016.

27

DOO
"Kargo mobil agencija"

 

Čelarevo

Čelarevo

2908
 k.o.Čelarevo

interna stanica
za snabdevanje
 gorivom
motornih vozila

 

IV-05-353-27 /2016 od 13.04.2016.

28

Jarić Zdenka

 

 

Šumska,
Bačka Palanka

2362,
k.o.Bačka Palanka-grad

stambeni
 objekat

Ppod+
P+Pk

IV-05-353-20 /2016 od 14.04.2016.

29

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

7320 7302,
 k.o.Bačka Palanka-grad

lokalni
vodovod

 

IV-05-353-13 /2016 od 14.04.2016.

30

Brklјač Svetlana

 

 

Bačka Palanka

592/1,
k.o.Bačka Palanka-grad

stambeni i pomoćni
 objekat

P+0

IV-05-353-11 /2016 od 18.04.2016.

31

DOO"Eko-invest"

 

Bačka Palanka

Bačka Palanka

5530/1,
 k.o.Bačka Palanka-grad

višeporod.
stambeni objekat

Sy+P+3

IV-05-353-32 /2016 od 27.04.2016.

32

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Branka Radičevića
Bačka Palanka

7298 23501,
 k.o.Bačka Palanka-grad

vodovodna
 mreža

 

IV-05-353-15 /2016 od 04.05.2016.

33

Bobić Dragomir

 

 

Tovariševo

514/2
k.o.Tovariševo

skladišni
 objekat

 

IV-05-353-3 /2016 od 18.05.2016.

34

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Šafarikova
Bačka Palanka

7307 23474/5,
 k.o.Bačka Palanka-grad

javna
 kanalizaciona
 mreža

 

IV-05-353-14 /2016 od 16.05.2016.

35

SZR"Rolostil"

 

 

Velјka Vlahovića bb

2739/13,
 k.o. Bačka Palanka-grad

skladišni
 objekat

 

IV-05-353-30 /2016 od 31.05.2016.

36

Zelenović Aleksandra

 

 

Bačka Palanka

kat.parc.br.3001 k.o. Bačka Palanka- grad

stambeni objekat

Po+P +Pk

IV-05-353-21 /2016 od  19.05.2016.

37

Sablјić Radomir

 

 

Pivnice

kat.parc. br.1591 i 1592 k.o.Pivnice

poslovno - stambeni objekat

P+0

IV-05-353-28 /2016 od  12.05.2016.

38

"EPS Distribucija"
d.o.o.Beograd, Ogranak Elektrodistr. Novi Sad

Bulevar Oslobođenja
 broj 100

Novi Sad

Bačka Palanka-atar

3765, 3766, 3228, 3460/2 i 3770 k.o.Bačka Palanka-atar

stubna trafostanica

 

IV-05-353-33

/2016 od  24.06.2016.

39

Jagodić Aleksandar

 

 

Bačka Palanka

485,
k.o. Bačka Palanka -grad

stambeni objekat

P+Pk

IV-05-353-41 /2016 od  04.07.2016.

40

JP"Putevi Srbije"

 

 

Bačka Palanka
potez "Jaroš"

23101 k.o. Bačka Palanka - grad

asfaltna baza sa pratećim objektima

 

IV-05-353-51 /2016 od  22.07.2016.

41

DOO"Ćosić"

Novosadski put 27

Bačka Palanka

Bačka Palanka

5323/2
k.o.Bačka Palanka -grad

višeporodič. stambeno poslovni objekat

P+2

IV-05-353-46 /2016 od  26.07.2016.

42

"EPS Distribucija" d.o.o.Beograd

Bulevar
 Oslobođenja 100

Novi Sad

Nova Gajdobra

1590,1589,1591, 898,896,889, 890,73/2 k.o.Nova Gajdobra

podzemna distributivna mreža

 

IV-05-353-44 /2016 od  27.07.2016.

43

Opština Bačka Palanka

Kralja Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

3134 i 3133/1 k.o.Bačka Palanka- grad

pešačka staza i fontana

 

IV-05-353-49 /2016 од 02.08.2016.

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više