r.b

podnosioc zahteva

adresa preb.

mesto prebiv.

mesto izvođenja radova

adresa

namena objekta

parcela br.

dokument

1

D.o.o."Zegin helti fud"

Bulevar Vojvode Stepe 62

Novi Sad

Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 22

izgradnja rampe

3254 k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-60 /2015
od 14.04.2015.

2

Đukić Mirko

Sime Šolaje br.49

Bačka Palanka

Obrovac

Sime Šolaje br.49

pomoćni objekat
-bunar

676 k.o. Obrovac

IV-05-351-63 /2015
od 03.04.2015.

3

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Nova Gajdobra

Školska

izgradnja staza
i platoa

1321 k.o. Nova Gajdobra

IV-05-351-90 /2015
od 07.04.2015.

4

DOO"Alwag"

Narodni front 55A/RR1

Novi Sad

Nova Gajdobra

Radna zona bb

nadstrešni.

42 k.o. Nova Gajdobra

IV-05-351-92 /2015
od 21.04.2015.

5

Kuzmanović Predrag

Kralјa Petra Prvog 45

Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Kralјa Petra Prvog 45

pomoćni objekat

3254 k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-81 /2015
od 09.04.2015.

6

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Silbaš

Kralјa Petra Prvog 103

unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizac.

561/1 k.o. Silbaš

IV-05-351-110 /2015
od 29.04.2015.

7

Dragolјević Anđelko

Svetozara Markovića 69

Obrovac

Čelarevo

Kudelјište

pomoćni objekat

 1371/48 k.o. Čelarevo

IV-05-351-96 /2015
od 30.04.2015.

8

Gajić Milan

Karađorđeva 17

Despotovo

Despotovo

Karađorđeva 17

ekonomski objekat - živinarnik

209 k.o. Despotovo

IV-05-351-107 /2015
od 08.05.2015.

9

Marković Miodrag

Vuka Karadžića 2/2

Karađorđevo

Obrovac

 

ekonomski objekat

186 k.o. Obrovac

IV-05-351-139 /2015
od 01.06.2015.

10

OZZ"Agronom
Despotovo-Pivnice"

Maršala Tita 77

Pivnice

Despotovo

Karađorđeva 77

gromobran.
instalacija

286/2 k.o. Despotovo

IV-05-351-175 /2015
od 11.06.2015.

11

"Tdm Voće" d.o.o.

20.
Oktobar 63

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Velјka Vlahovića 

postavlјanje ograde

2738/9
 k.o. Bačka Palanka - grad

IV-05-351-179 /2015
od 16.06.2015.

12

Višekruna Dragan

Čelarevo

Novosadska 55

Čelarevo

Novosadska 55

ekonomski objekat

936 k.o. Čelarevo

IV-05-351-173 /2015
od 18.06.2015.

13

DOO "Elektrovojvodina"

Bulevar Oslobođenja 100

Novi Sad

Bačka Palanka

Gajdobranski put bb

objekat elektrodist. mreže

23705
 k.o. Bačka Palanka- grad

IV-05-351-168 /2015
od 24.06.2015.

14

DOO "Elektrovojvodina"

Bulevar Oslobođenja 100

Novi Sad

Bačka Palanka

Novosadski put 

montažno - betonska transformat. stanica

7292/1, 4263/1 i 4268/1
k.o. Bačka Palanka - grad

IV-05-351-198 /2015
od 24.06.2015.

15

DOO"Lenije"

Vašarište 11

Pivnice

Pivnice

Vašarište 11

pomoćni polјopriv. objekti

993 k.o. Pivnice

IV-05-351-184 /2015
od 25.06.2015.

16

DOO "Elektrovojvodina"

Bulevar Oslobođenja 100

Novi Sad

Bačka Palanka

 

objekat elektrodist. mreže

4279, 4281/3, 4280, 4284, 4285, 7430, 4286 /17, 4288/4, 4287/4
k.o. Bačka Palanka - grad

IV-05-351-169 /2015
od 26.06.2015.

17

Lačanski Branislav

Ive Lole Ribara 187

Bačka Palanka

Bačka Palanka

 

plitki bunar

21453
 k.o. Bačka Palanka - grad

IV-05-351-223 /2015
od 02.07.2015.

18

DOO "EPS Distribucija"
Regionalni centar Elektrovojvodina Novi Sad

Masarikova 1-3

Beograd

Nova Gajdobra

 

MBTS "Medikal" i kablovski vodovi

882 k.o. Nova Gajdobra

IV-05-351-237 /2015
od 29.07.2015.

19

DOO"Ćosić"

Novosadski put 27

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Jugosloven. armije 62

pomoćni objekti - garaže

5323/2
 k.o. Bačka Palanka - grad

IV-05-351-243 /2015
od 27.07.2015.

20

DOO "Real Knitting"

Patrijarha Pavla 76

Gajdobra

Gajdobra

Patrijarha Pavla 76

objekat elektrodist. mreže

1327/2 k.o Gajdobra

IV-05-351-256 /2015
od 21.07.2015.

21

Tuvić Zdravko

Pere Velimirovića 52

Beograd

Mladenovo

 

bunar za navodnjavanje
polјoprivred.
 kultura

4052
 k.o. Mladenovo

IV-05-351-272 /2015 od 04.08.2015.

22

Alimpić Slavujko

Stevana Hatale 6

Bačka Palanka

Bačka Palanka

 

bunar za navodnjavanje
polјoprivred.
 kultura

2245
 k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-277 /2015 od 13.08.2015.

23

Srpska pravoslavna Crkvena opština
 Bačka Palanka

Dositejeva 1

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Dositejeva 1

pomoćni objekat prodavnica sa palionicom sveća

3665
k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-274 /2015 od 14.08.2015.

24

OŠ"Žarko Zrenjanin"

Kralјa Petra I 73

Obrovac

Obrovac

Kralјa Petra I 73

unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije

1054 k.o. Obrovac

IV-05-351-285 /2015 od 18.08.2015.

25

Gombović Želјko

Svetozara Miletića 97

Despotovo

Bačka Palanka

20.
oktobar br.62

pomoćni objekat

6052/2
k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-288 /2015 od 20.08.2015.

26

Radovan Popović

Sutjeska 6

Neštin

Neštin

Karađorđeva bb

kolska vaga

4263/3 k.o. Neštin

IV-05-351-282 /2015 od 26.08.2015.

27

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Šumska ulica

saobraćajna infrastrukt.

7298 /1, 7299, 7300 /1,
7353,7354
 k.o. Bačka Palanka - grad

IV-05-351-328 /2015 od 08.09.2015.

28

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

prolaz između
 ul. Majevička i ul. Šumska

saobraćajna infrastrukt.

374 /7,377 /2,7429 /8 k.o. Bačka Palanka - grad

IV-05-351-327 /2015 od 08.09.2015.

29

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Alekse Šantića

saobraćajna infrastrukt.

3733 /5,3867 /2,7334 k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-322 /2015 od 08.09.2015.

30

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Jugosloven. armije

saobraćajna infrastrukt.

3171 /1,5657, 7303
k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-326 /2015 od 16.09.2015.

31

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Kumanovska ulica

saobraćajna infrastrukt.

2612 /1,7377 /1,10478 /1,10479 /2,10479 /3,10559 /2,10559 /3,10560 /3 k.o. Bačka Palanka - grad

IV-05-351-323 /2015 od 16.09.2015.

32

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Banatska 2

saobraćajna infrastrukt.

10962 /4 k.o Bačka Palanka - grad

IV-05-351-325 /2015 od 17.09.2015.

33

Vukov Aleksandra

20.
oktobar 131

Bačka Palanka

Bačka Palanka

20.
oktobar 131

pomoćni objekat

6395
 k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-295 /2015 od 17.09.2015.

34

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Kralјa Petra I 

saobraćajna infrastrukt.

7192/1, 7319
 k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-337 /2015 od 17.09.2015.

35

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra I 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Branka Bajića 

saobraćajna infrastrukt.

7294,223, 225/2
 k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-329 /2015 od 29.09.2015.

36

DOO "EPS Distribucija"
Regionalni centar Elektrovojvodina Novi Sad

Bulevar Oslobođenja 100

Novi Sad

Bačka Palanka

Blok Partizan

lokalni električni vodovi

3065/2, 3065 /4,3065/5 k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-355 /2015 od 01.10.2015.

37

Alimpić Slavujko

Stevana Hatale 6

Bačka Palanka

Bačka Palanka

potes Gajić

polјoprivr. zgrade

2245 k.o. Bačka Palanka -grad

IV-05-351-372 /2015 od 06.10.2015.

38

Knežević Dušan

 

 

Bačka Palanka

 

ekonomski objekat

10646, k.o.Bačka Palanka -grad

IV-05-351-182

/2015 od 05.10.2015.

39

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Južna radna zona

saobraćajna infrasturkt.

 

IV-05-351-324
/2015 od 13.10.2015.

40

Knežević Miloš

 

 

Bačka Palanka

J.A.Jug Bogdana,
Ive Lole Ribara i
Mihalј Šamo

optički kabel

7303,7383,
7392,
7306/3 i 7424 k.o.Bačka Palanka -grad

IV-05-351-396
/2015 od 23.10.2015.

41

Panić Bogdan i Vera

 

Obrovac

Obrovac

Mladena Stojanovića 86

postavlјanje ograde

1198, k.o. Obrovac

IV-05-351-358
/2015 od 28.10.2015.

42

DOO"Real knitting"

Patrijarha Pavla 76

Gajdobra

Čelarevo

Maršala Tita 45

lokalna mreža gasovoda

2807, k.o .Čelarevo

IV-05-351-388
/2015 od 20.11.2015.

43

VD"Dunav"

Trg Bratstva
i jedinstva 21

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Trg Bratstva
 i jedinstva 21

pomoćni objekat

3081/4
k.o.Bačka Palanka -grad

IV-05-351-324
/2015 od 24.11.2015.

44

Stupar Dragoslav
 i Olivera

 

 

Čelarevo

Svetozara Markovića 15

pomoćni objekat

398
 k.o. Čelarevo

IV-05-351-465
/2015 od 12.01.2016.

45

DOO"EPS Distribucija"

Bulevar Oslobođenja
 100

Novi Sad

Bačka Palanka i
Čelarevo

 

dalekovod

22,3588, 3482, k.o.Bačka Palanka
3094,3028 k.o. Čelarevo

IV-05-351-58 /2016 od 09.03.2016.

46

Arsenov Milenko
i Marija

 

 

Bačka Palanka 

Jug Bogdana 72

zidana ograda

2983
k.o.Bačka Palanka -grad

IV-05-351-133 /2016 od 05.04.2016.

47

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Despotovo

u delu ul. Miletićeva do ul.Trg oslobođenja

spolјna kanalizac. mreža

795/19
k.o. Despotovo

IV-05-351-154 /2016 

48

DOO"DMD-SISTEM"

Dunavska 6

Čelarevo

Čelarevo

 

stubna trafostan.

576/3
 k.o.Bačka Palanka

IV-05-351-217 /2016 od 04.05.2016.

49

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Gajdobra

 

betonski potporni zid

101 k.o. Gajdobra

IV-05-351-276 /2016 od 03.06.2016.

50

DOO"EPS Distribucija"

Bulevar Oslobođenja
 100

Novi Sad

Bačka Palanka

 

podzemni vod

2738/1 i 2738/9
k.o.Bačka Palanka

IV-05-351-316 /2016 od 22.07.2016.

51

Opština Bačka Palanka

Kralјa Petra Prvog 16

Bačka Palanka

Bačka Palanka

Šafarikova 

kanalizac. mreža

7307 i 23474/5
k.o.Bačka Palanka -grad

IV-05-351-356 /2016 od 29.06.2016.

 

 

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više