U susret zimi, u petak 17. novembra 2017. godine, na platou D.O.O. „Ćosić“ Bačka Palanka, izvršena je smotra Zimske službe za održavanje puteva u zimskom periodu na putnoj mreži opštine Bačka Palanka. 

Za period 15. novembar 2017. – 15. mart 2018. godine, a na osnovu javne nabavke obavljanje poslova Zimske službe na teritoriji naše opštine povereni su Zimskoj službi D.O.O. „ Ćosić“.

Održavanje opštinskih puteva u zimskom periodu vrši se prema „Programu održavanja puteva u zimskom periodu na putnoj mreži Opštine Bačka Palanka“. Na bazi ovog programa, D.O.O. „Ćosić“ pravi operativni plan rada, a JKP „Komunalprojekt“ „ Plan oržavanja prohodnosti, pešačkih staza u zimskom periodu i „ Plan održavanja parkirališta u zimskom periodu“. Ukupna dužina lokalne putne mreže je 250 kilometara i razvrstana je na puteve I i II prioriteta.