Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, predsednik opštine Branislav Šušnica i predsednik Skupštine opštine Mita Lačanski posetili su udruženja osoba sa invaliditetom u našoj opštini.

Poseta je započeta u prostorijama Udruženja multiple skleroze Bačka Palanka, gde se u neformalnom razgovoru sa članovima ovog udruženja konstatovalo da obeležavanje ovog dana ima za cilj da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju.

Nakon toga, razgovori su nastavljeni u prostorijama Saveza slepih i slabovidih Bačka Palanka, uz prisustvo predstavnika Udruženja gluvih i nagluvih Bačka Palanka i Društva dijabetičara „Diabap“. Članovi ovih udruženja ukazali su na sve poteškoće sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, ali i u funkcionisanju udruženja.

Čelnici Opštine Bačka Palanka istakli su da će nastaviti da pružaju finansijsku i svaku drugu vrstu pomoći i saradnje udruženjima koja sprovode programe u cilju zaštite prava i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.