Opštinsko veće je na današnjoj, 109. sednici, a po okončanom izbornom postupku za popunjavanje položaja načelnika Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka, postavilo Rajku Pojužinu za načelnika Opštinske uprave.

 

Rajka Pojužina, diplomirani pravnik iz Bačke Palanke, u Opštinskoj upravi je vršila funkciju zamenika načelnika, a na današnjoj sednici Veća postavljena je na položaj načelnika Uprave na mandatni period od pet godina.