Predsednik Opštine Bačka Palanka diplomirani ekonomista Branislav Šušnica Tel: 021 210 1192

Predsednik opštine:

1) predstavlja i zastupa Opštinu,
2) predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine,
3) naredbodavac je za izvršenje budžeta, 4) usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave,
5) donosi pojedinača akta za koje je ovlašćen zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine opštine,
6) osniva lokalnu službu za inspekciju i reviziju, u skladu sa zakonom,
7) pokreće postupak otuđenja i pribavljanja nepokretnosti pred nadležnim organima i odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine uz saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije
8) obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti, vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Opštine

 

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više