Nacionalna služba za zapošlјavanje raspisala je Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilјu sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2015.godini.

Program stručna praksa podrazumeva stručno osposoblјavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita u skladu sa posebnim zakonom, bez zasnivanja radnog odnosa.

Stručna praksa traje u skladu sa posebnim zakonom, a najduže  12 meseci i namenjena je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposoblјavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se  stručno osposoblјavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita.

Nezaposleni koji se stručno osposoblјavao kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, u program se uklјučuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje stručnog ispita.

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Javni poziv je otvoren od dana objavlјivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, o čemu će nacionalna služba izdati saopštenje za javnost. 

JAVNI POZIV (.pdf)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više