O G L A S

o sprovođenju postupka javnog nadmetanja (licitacije)
za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Bačka Palanka i to:1. kat. parc. br. 1002/2 K.O. Pivnice, ostalo veštački stvoreno nepl., površine 4 a 96 m2, javna svojina Opštine Bačka Palanka, i
2. kat. parc. br. 3574/1 K.O. Bačka Palanka – grad, njiva 2. klase, gradsko građevinsko zemljište, površine 2 a 33 m2, javna svojina Opštine Bačka Palanka.

 

SADRŽAJ OGLASA:

OGLAS (.doc)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više