Na osnovu člana 4. stav 7. i člana 94. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016), članova 11.-15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016) i člana 18. stav 1. alineja 4. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka („Službeni list Opštine Bačka Palanka“, br. 35/2016), načelnik Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka, raspisujeJAVNI KONKURS
ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA


I


U Opštinskoj upravi Opštine Bačka Palanka, oglašava se Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta, i to:

1. Radno mesto:

   PORTIR, u Odeljenju za opštu uprau i zajedničke poslove

   Mesto rada:
   Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka, ulica Kralja Petra I broj 16,
   Bačka Palanka

   Uslovi za rad na radnom mestu:
   Pored opštih uslova, propisanih članom 80. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016), kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
   - stečeno srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju, bilo kog smera, jedna godina radnog iskustva.


2. Radno mesto:

   SLUŽBENIK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE DIREKTNIH BUDžETSKIH KORISNIKA, u Odeljenju za finansije i budžet

   Mesto rada:
   Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka, ulica Kralja Petra I broj 16, Bačka Palanka


   Uslovi za rad na radnom mestu:
   Pored opštih uslova, propisanih članom 80. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016), kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
   - stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim   studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, ili na specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.


3. Radno mesto:

   SLUŽBENIK ZA POSLOVE U PRIJEMNOJ KANCELARIJI, U Odeljenju za urbanizam i građevinarstvo

   Mesto rada:
   Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka, ulica Kralja Petra I broj 16, Bačka Palanka

   Uslovi za rad na radnom mestu:
   Pored opštih uslova, propisanih članom 80. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016), kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
   - stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti građevinskog inženjerstva ili arhitekture, pravne ili ekonomske oblasti na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajnju do tri godine,   položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

4. Radno mesto:

   SLUŽBENIK ZA POSLOVE SPORTA, KULTURE, OBRAZOVANjA, SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, u Odeljenju za društvene delatnosti

   Mesto rada:
   Opštinska uprava Opštine Bačka Palanka, ulica Kralja Petra I broj 16, Bačka Palanka

   Uslovi za rad na radnom mestu:
   Pored opštih uslova, propisanih članom 80. Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016), kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
   - stečeno visoko obrazovanje naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama odnosno na osnovnim sudijama u trajanju od najmanje četiri godine, ili na specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i završen pripravnički staž.

 

DOKUMENTACIJA KONKURSA:

JAVNI KONKURS (.docx)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više