Obaveštenje o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretman inertnog i neopasnog otpada operatera DOO ''Grin tajr pauer'' (Green tyre power) Obrovac, Milete Protića bb

 

Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo Opštinske uprave Opštine Bačka Palanka, na osnovu člana 63. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 36/2009, 88/2010 i 14/2016) objavljuje O b a v e š t e nj e 


o donetom rešenju o izdavanju integralne dozvole za sakupljanje, skladištenje i tretmen inertnog i neopasnog otpada operatera DOO ''Grin tajr pauer'' (Green tyre power) Obrovac, Milete Protića bb, registrovanog u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 21166294.

Nadležni organ obaveštava javnost da je izdata integralna dozvola za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada operateru DOO ''Grin tajr pauer'' (Green tyre power) Obrovac, Milete Protića bb, na lokaciji u bloku 42 u Obrovcu na kat. parc. 203/20 KO Obrovac. Izdata je dozvola za sakupljanje, skladištenje i tretman neopasnog otpada preduzeću DOO ''Grin tajr pauer'' (Green tyre power) Obrovac, Milete Protića bb, za rad postrojenja za upravljanje otpadom i obavljanje delatnosti skladištenja i tretmana (mlevenje plastike i otpadnih guma do potrebne granulacije, uz odvajanje metalnih i tekstilnih komponenti otpadnih guma) inertnog i neopasnog otpada (02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 03, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04, 20 01 39) na lokaciji na katastarskim parcelama 203/19 i 203/20 KO Obrovac na teritoriji opštine Bačka Palanka

 

SADRŽAJ OBAVEŠTENJA:

OBAVEŠTENJE(.docx)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više