Obaveštenje o predlogu liste

Opširnije...

Poziv za predlaganje kandidata za dodelu Oktobarske nagrade Opštine

Opširnije...

Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Bačka Palanka za 2018. godinu (GODIŠNjI PROGRAMI)

Opširnije...

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama

Opširnije...

OGLAS o sprovođenju postupka javnog nadmetanja (licitacije)
za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Bačka Palanka

Opširnije...

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova

Opširnije...

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više