U Bačkoj Palanci obuhvat predškolske dece ima dugogodišnju tradiciju.
Sadašnja predškolska Ustanova nastala je 1968. godine spajanjem dve Ustanove "Poletarac" i "Doma učenika". Poletarac je u svom sastavu imao celodnevni boravak dece od 1 - 7 godina i poludnevni boravak - zabavišta za decu 6 - 7 godina.
Dom učenika je izrastao iz doma za ratnu siročad, koji je kasnije prerastao u Dom učenika u privredi. Od 1968. godine radi pod nazivom "Ustanova za decu i omladinu". Predškolska deca su bila smeštena u četiri objekta - tri objekta za decu poludnevnog boravka: Vrtić 1 u ulici Jugoslovenske armije br. 4 sa četiri odeljenja predšklske dece od 6 do 7 godina, Vrtić 2 u ulici Borisa Kidriča br. 27 sa dva odeljenja i Vrtić 3 u ulici Maršala Tita br. 94 sa dva odeljenja. U svakom odeljenju bilo je 25 do 32 dece.
U centralnoj zgradi u ulici Jugoslovenske amije br. 18 smešten je celodnevni boravak za decu od 0,6 do 7 godina sa oko stotinak dece. U istoj zgradi bila su smeštena i deca na internatskom smeštaju - dečaci i devojčice. To su bili učenici srednjih škola, kao i deca ometena u psihofizičkom razvoju, učenici specijalne osnovne škole "Heroj Pinki" koja su po odluci stručne službe Socijalne zaštite bila smeštena u Ustanovu na stalnom boravku.
Sedamdesetih godina organizovan je produženi boravak školske dece.
Dosadašnji prostor je postao pretesan te je 1975 godine doneta odluka o izgradnji novog objekta za smeštaj 90 dece jaslenog uzrasta od 1 - 3 godine.1976. godine ovaj objekat otvoren je za prijem dece. 1977. godine napravljen je nov objekat za decu na poludnevnom boravku u Zmaj Jovinoj ulici br. 48 za smeštaj osamdesetak dece.1978. godine Ustanova menja naziv i registruje se kao Vaspitno Obrazovnaorganiyacija "Mladost".
I dalje su potrebe za smeštajem rasle, pa je 1980. godine započeta gradnja novog objekta za celodnevni smeštaj preškolske dece u naselju "Sinaj", a 1982. godine objekat je počeo sa radom. Od 1999. godine Ustanova prerasta u čistu predškolsku ustanovu.
Danas predškolska ustanova "Mladost" obuhvata sedam objekata u kojima se visokim kvalitetom predškolskih programa obezbeđuje stručno okruženje za fizički, socijalni i emocionalni razvoj dece.

Objekti celodnevnog boravka dece:

    Vrtić "Pčelica" u ulici Jugoslovenske Armije 16 tel. 743 - 431, 740 - 656 i 742 - 964 sa ukupno 10 vaspitnih grupa od 2 do 7 godine i obuhvata 240 dece.
    Vrtić "Bambi" u ulici Bregalnička bb tel. 744 - 156 sa četiri vaspitne grupe od 3 do 7 godina kapaciteta 115 dece.
    Jaslice "Bubamara" u uslici Jugoslovenske Armije 4 tel 745 - 037 sa šest jasnenih grupa za decu od 1 do 3 godine i obuhvata 75 dece.


Objekti za poludnevni boravak dece:

    Vrtić "Neven" u ulici Jugoslovenske Armije 4 tel. 744 - 251 obuhvata 5 vaspitnih grupa sa 150 dece uzrasta od 5 do 7 godina.
    Vrtić "Maslačak" u ulici Cara Lazara br. 47 tel. 742 - 301 sa dve vaspitne grupe i 58-oro dece.
    Vrtić "Leptirić" u ulici Kralja Petra Prvog br. 98 tel. 749 - 109 sa dve vaspitne grupe i 60 dece.
    Vrtić "Sveti Sava" u ulici Zmaj Jovina br. 48 tel. 745 - 277 i tri vaspitne grupe sa 78-oro dece uzrasta od 5 do 7 godina.


Ustanova obuhvata preko 700 dece na nivou grada. Zapošljava 72 radnika, od toga 36 vaspitača i 8 medicinskih sestara.

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više