Dom zdravlja "Dr Mladen Stojanović" Bačka Palanka
Dom zdravlja "Dr Mladen Stojanović" Bačka Palanka sprovodi kompletnu zdravstvenu zaštitu na teritoriji opštine Bačka Palanka preko posebnih organizacionih jedinica tj. Službi i to:
1. Sektor za zdravstvenu zaštitu
2. Apoteka
3. Služba za ekonomsko-finansijske poslove
4. Služba za opšte, pravne i tehničke poslove

Sektor za zdravstvenu zaštitu

U Sektoru za zdravstvenu zaštitu obavlja se primarna zdravstvena zaštita. Radi obezbeđivanja dostupne zdravstvene zaštite u anseljenim mestima opštine Bačka Palanka, organizuju se zdravstvene stanice i ambulante. Zdravstvene stanice se organizuju u većim naseljenim mestima i to: Mladenovu, Tovariševu, Obrovcu, Pivnicama, Despotovu, Silbašu, Gajdobri i Čelarevu. Zdravstvene ambulante se organizuju u manim naseljenim mestima i to u: Karađorđevu, Paragama, Novoj Gajdobri, Viziću, Neštinu, Novoj Palanci i Staroj Palanci i organizaciono su povezane sa određenim radnim jedinicama. Sektor za zdravstvenu zaštitu ima sledeće radne jedinice:

 1.     RJ Opšte medicine, sa ambulantom u Neštinu, Viziću, Novoj Palanci i Staroj Palanci
 2.     RJ za kućno lečenje sa patronažnom službom
 3.     RJ Hitne medicinske pomoći
 4.     RJ Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena
 5.     RJ Dispanzer za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece
 6.     RJ Dispanzer za medicinu rada
 7.     RJ Dispanzer za plućne bolesti i tuberkulozu
 8.     RJ Biohemijski laboratorijum
 9.     RJ Stomatološka služba
 10.     RJ Radiološka služba
 11.     RJ Specijalistička služba sa dispanzerom za hronične bolesti
 12.     RJ Centar za dijalizu
 13.     RJ Zdravstvena stanica Čelarevo
 14.     RJ Zdravstvena stanica Gadobra, sa ambulantom u Novoj Gajdobri
 15.     RJ Zdravstvena stanica Silbaš sa ambulantom u Paragama
 16.     RJ Zdravstvena stanica Despotovo
 17.     RJ Zdravstvena stanica Pivnice
 18.     RJ Zdravstvena stanica Mladenovo, sa ambulantom u Karađorđevu
 19.     RJ Zdravstvena stanica Obrovac
 20.     RJ Zdravstvena stanica Tovariševo


Apotekarska služba

U okviru apotekarske službe, kao posebne radne jedinice organizovane su:

Centralna apoteka u Bačkoj Palanci sa apotekarskom jedinicom u Novoj Palanci

 1.     Apotekarski organak - jedinica u Čelarevu
 2.     Apotekarski organak - jedinica u Pivnicama
 3.     Apotekarski organak - jedinica u Silbašu
 4.     Apotekarski organak - jedinica u Gajdobri
 5.     Apotekarski organak - jedinica u Mladenovu
 6.     Apotekarski organak - Parage
 7.     Apotekarski organak - Despotovo
 8.     Apotekarski organak - Nova Gajdobra
 9.     Apotekarski organak - Neštin
 10.     Apotekarski organak - Obrovac
 11.     Apotekarski organak - Tovariševo

 

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više