4.1. DOO „Elektrovojvodina“ Novi Sad   » cenovnik (.pdf)

            4.2. АAD „Telekom Srbija“ Novi Sad » cenovnik (.pdf)

            4.3. JKP „Komunalprojekt“ Bačka Palanka »

            4.4. JP „Direkcija za izgradnju opštine Bačka Palanka“ Bačka Palanka »

            4.5. DP „Novi Sad – Gas“, Novi Sad»