1.1.  Lokacijski uslovi >> Spisak

                    Zaključak o odbacivanju lokacijskih uslova >> Spisak

            1.2.  Građevinske dozvole >>Spisak

            1.3.  Rešenja o odobrenju izvođenja radova

                                    1.3.1. Investiciono održavanje>> Spisak

                                    1.3.2. Izgradnja i pomoćni objekti >>Spisak

                                    1.3.3. Adaptacija >>Spisak

                                    1.3.4. Sanacija >>Sanacija

                                    1.3.5. Rekonstrukcija >>Spisak

                                    1.3.6. Promena namene >>Spisak

          1.4.  Upotrebne dozvole>>Spisak

Spisak izdatih rešenja o ozakonjenju 2016/2017. god >>Spisak