2.1. Obrazac br. 1 – Informacija o lokaciji» obrazac 1            

                  2.2.  Obrazac br. 2 – Lokacijski uslovi » obrazac 2

                  2.3.  Obrazac br. 3 – Građevinska dozvola » obrazac 3

                  2.4.  Obrazac br. 4 – Odobrenje  izvođenja radova » obrazac 4

                  2.5.  Obrazac br. 5 – Prijava radova » obrazac 5

                  2.6.  Obrazac br. 6 – Temelјi » obrazac 6

                  2.7.  Obrazac br. 7 – Konstrukcija » obrazac 7

                  2.8.  Obrazac br. 8 – Upotrebna dozvola » obrazac 8

                  2.9.  Obrazac br. 9 – Uklanjanje objekata » obrazac 9