Iznos takse za izdavanje dokumenata » Takse (docx) Takse (pdf)

            3.1. Postupak izdavanja informacije o lokaciji  » tekst (.pdf)

            3.2. Postupak izdavanja lokacijskih uslova » tekst (.pdf)

            3.3. Postupak izdavanja građevinske dozvole » tekst (.pdf)

            3.4. Postupak izdavanja rešenja kojim se odobrava izvođenje radova » tekst (.pdf)

            3.5. Postupak potvrde prijave radova » tekst (.pdf)

            3.6. Potvrda izjave o završetku izrade temelјa » tekst (.pdf)

            3.7. Izjava o završetku objekta u konstruktivnom smislu » tekst (.pdf)

            3.8. Priklјučenje objekta na infrastrukturu » tekst (.pdf)

            3.9. Postupak izdavanja upotrebne dozvole » tekst (.pdf)

            3.10. Postupak parcelacije i preparcelacije » tekst (.pdf)

            3.11. Protivpožarna zaštita » tekst (.pdf)

            3.12. Uklanjanje objekata » tekst (.pdf)