Nabavka usluga popravke i sanacije na javnoj rasveti i električnim instalacijama.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Nabavka usluge štampanja „Službenog lista opštine Bačka Palanka“, za period od godinu dana od dana zaključenja ugovora

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Nabavka dobara - nabavka goriva za službena vozila opštine Bačka Palanka, za period od godinu dana od dana zaključenja ugovora, razvrstan po partijama i to:

  • PARTIJA 1 – nabavka bezolovnog motornog benzina 95 oktana (BMB 95 oktana) i euro dizela (ED)
  • PARTIJA 2 – tečni naftni gas (TNG)

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Nabavka usluga obezbeđenja

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

Nabavka radova – rekonstrukcija i sanacija Kulturnog centra u Bačkoj Palanci - II faza.

Poziv (.pdf)
Konkursna dokumentacija (.pdf)

INVESTIRAJTE U NAŠU OPŠTINU

Velike pogodnosti investitorima

Opština Bačka Palanka se potrudila da stvori povoljne uslove za investiranje u postojeće i otvaranje novih proizvodnih pogona.

Saznajte Više

NARUČITE DOKUMENTA

Iskoristite servis E-uprava

Naručite izvode iz matične knjige i uverenja o državljanstvu elektronskim pomoću servisa "E-uprava" na našem sajtu.

Saznajte Više

TURISTIČKA PONUDA

Posetite našu opštinu

Turistička organizacija opštine Bačka Palanka pripremila je bogatu ponudu kulturnih i prirodnih atrakcija naše opštine.

Saznajte Više

SERVISNE INFORMACIJE

Informacije o radu komunalnih službi

Informacije o radu javnih i komunalnih preduzeća. Isključenjima vode struje i ostalim bitnim podacima za građane privredne subjekte.

Saznajte Više